Afbeelding

‘Beter informatie over Wob-verzoeken nodig’

Nieuws

BEETSTERZWAAG Burgers van de gemeente Opsterland vinden op de gemeentelijke website niet alle relevante informatie over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van de Opsterlandse rekenkamercommissie. 

Er wordt op de site niet duidelijk verteld hoe een burger een Wob-verzoek kan indienen en het is ook niet voldoende duidelijk op welke gronden de gemeente een dergelijk verzoek kan weigeren. Het college onderschrijft deze conclusie en gaat de site aanpassen.  

De rekenkamer concludeert ook dat Opsterland geen door de raad vastgesteld beleid heeft over hoe om te gaan met de Wob, er zijn bovendien geen interne werkinstructies voor de ambtenaren. De uitvoering van de wet is volgens de commissie in de praktijk daardoor een ambtelijke aangelegenheid. Het college van B en W kan zich echter niet vinden in de aanbeveling om alsnog beleid te ontwikkelen en dit met de raad te bespreken. 

Volgens het college is de wet heel duidelijk over de toetsingscriteria en biedt de wet bovendien nauwelijks beleidsvrijheid. Speciaal eigen beleid is daarom niet nodig. Later dit jaar wordt de Wob vervangen door de nieuwe wet Woo (Wet open overheid). Het college wil afwachten hoe die wet eruitziet en of er dan eventueel nog wel speciaal beleid nodig is. Wel zegt het college toe dan een duidelijke werkinstructie voor de ambtenaren te maken. 

De rekenkamer concludeert ook dat de gemeenteraad in het jaarverslag niet wordt geïnformeerd over het aantal en het verloop van de Wob-verzoeken. Volgens het college is daarvoor ook geen wettelijke plicht. Opsterland slaagt er wel in om circa negentig procent van de Wob-verzoeken op tijd af te handelen. 

Het onderzoek van de rekenkamercommissie is een zogenaamd DoeMee-onderzoek van de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, waaraan 83 gemeenten, acht provincies en twee waterschappen meededen.

Meer SA!

Afbeelding
Nieuw college Heereveen gïnstalleerd Nieuws 1 minuut geleden
Afbeelding
Cultuurfestival Eijer: ‘Welkom in onze wereld’ Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Vreemde gasten in Bakkeveen Cultuur 2 uur geleden
Afbeelding
Rentevaste periode Column 7 uur geleden
Afbeelding
De duurzame broers van De Broerderij Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Het Bontebos aanwezig op Foodfestival Bontebok Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Alliade voegt zorg samen onder één naam Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Flaeijel zoekt Deutz liefhebbers Cultuur 29 jun, 14:39