Het nieuwe Opsterlandse college van B en W: Libbe de Vries, Durk Durksz, burgemeester Ellen van Selm, Anko Postma en Rob Jonkman
Het nieuwe Opsterlandse college van B en W: Libbe de Vries, Durk Durksz, burgemeester Ellen van Selm, Anko Postma en Rob Jonkman Sietse de Boer

Opsterlandse college van start

Nieuws

BEETSTERZWAAG In een extra raadsvergadering is dinsdagavond het nieuwe college van B en W van de gemeente Opsterland geïnstalleerd. 

Anko Postma (Opsterlands Belang), Durk Durksz (FNP), Libbe de Vries (PvdA) en Rob Jonkman (ChristenUnie) zijn de vier wethouders, waarvan alleen Durksz nieuw is. De andere drie waren ook de afgelopen periode al van de partij. 

Dat in een tijd met veel krapte Opsterland juist kiest voor uitbreiding met een vierde wethouder, vindt Shajan de Wagt (D66) geen goed signaal. Hij stemde daarom blanco bij de wethouderverkiezing, zo stelde hij in stemverklaring. Van de twintig aanwezige raadsleden stemden nog twee blanco in de geheime stemming, zo bleek bij de uitslag. Alle vier wethouders kregen zeventien stemmen. CDA-fractievoorzitter Bareld van der Meer gaf vooraf ook een stemverklaring. Het CDA ziet de noodzaak van de vierde wethouder niet, maar stemde toch voor. 

Voorafgaand aan de stemmingen over de wethouderkandidaten spraken alle acht partijen zich uit over het coalitieakkoord dat de vier collegepartijen hebben gesloten. Vanzelfsprekend waren de vier partijen tevreden over hun eigen akkoord, waarin ze zelf hameren op zichtbaarheid van het bestuur en de samenwerking met burgers én met de oppositiepartijen. ‘Samen’ was een van de meest gebruikte begrippen tijdens de vergadering. Ook de onder druk staande landbouw werd door iedereen genoemd. Er lijkt brede steun voor de boeren. 

De coalitiepartijen sloten een akkoord op hoofdlijnen. Uitwerken van plannen komt later. Voor de vier oppositiepartijen was er dan ook niet veel om op te schieten.   

Elske Beintema (GroenLinks) waarschuwde wel voor de begrippen duurzaam en toekomstbestendig. “Kijk daarbij niet alleen naar de korte termijn, maar ook wat maatregelen zoals mestvergisting en de Lelylijn betekenen voor de wereld over honderd jaar.” Enigszins cynisch merkte ze op dat iedereen nu biodiversiteit belangrijk lijkt te vinden. “Al komt het woord stikstof in het akkoord drie keer vaker voor dan het begrip biodiversiteit.”

Shajan de Wagt (D66) benadrukte dat openheid leidt tot meer vertrouwen. “Maar het komt nu nog meer aan op daden. De coalitie is groot, een vierde wethouder kost extra geld dat ook aan de burgers van Opsterland besteed had kunnen worden.”

Waakzaamheid over dualisme is er ook bij de VVD. Wanda Geertsma: “Ik roep de collegepartijen op ook hun eigen geluid te laten horen, zonder dat vooraf af te stemmen met de wethouder. Daar wordt besluitvorming beter van.”

Bareld van der Meer (CDA) is blij met de ruimte in het akkoord, maar benoemde ook enige zorgen. De betrokkenheid van burgers is belangrijk, maar dat externe initiatiefnemers zelf verantwoordelijk zijn voor communicatie met de burgers vindt hij riskant. “Waak der foar om net te folle op de hannen te sitten.” Twijfels waren er ook over de zoektocht naar alternatieven voor de Lelylijn, zoals de collegepartijen willen. “Ik freegje my ôf at dat wat opsmyt.” 

Meer SA!

Afbeelding
Nieuw college Heereveen gïnstalleerd Nieuws 5 minuten geleden
Afbeelding
Cultuurfestival Eijer: ‘Welkom in onze wereld’ Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Vreemde gasten in Bakkeveen Cultuur 2 uur geleden
Afbeelding
Rentevaste periode Column 7 uur geleden
Afbeelding
De duurzame broers van De Broerderij Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Het Bontebos aanwezig op Foodfestival Bontebok Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Alliade voegt zorg samen onder één naam Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Flaeijel zoekt Deutz liefhebbers Cultuur 29 jun, 14:39