Foto: Sietse de Boer

Brandbrief: ‘Bestaansrecht BHS is in het geding’

Nieuws

GORREDIJK Als de gemeente Opsterland niet snel zorgt voor betere huisvesting van de BHS, dan investeert OSG Singelland niet in een kansrijke school. Dat is de teneur van een brandbrief van de scholengemeenschap aan de gemeenteraad. De brandbrief, compleet met een fotoserie van bouwkundige gebreken, viel begin april bij de raadsleden in de digitale brievenbus. Maandagavond vroeg Opsterlands Belang om de brief binnenkort op de raadsagenda te plaatsen. 

Het is het volgende hoofdstuk in een dossier dat al jaren speelt. De BHS Gorredijk, zoals de Burgemeester Harmsma School sinds de fusie met OSG Singelland nu officieel heet, kampt al jaren met huisvestingsproblemen. De gebouwen zijn gedateerd en veel te groot voor het sterk geslonken aantal leerlingen. De school telt nu honderden leerlingen minder dan in het verleden. Doordat er al jaren wordt gesproken over vernieuwbouw en noodzakelijke investeringen zijn aangehouden, is er inmiddels sprake van meer dan ernstig achterstallig onderhoud, zo staat in de brandbrief te lezen. ‘De staat van het gebouw is beschamend, terwijl het een gegeven is dat huisvesting bovenaan de lijst staat waarop leerlingen en ouders de keuze voor een school baseren.’

Verantwoordelijk

Het College van Bestuur van Singelland stelt verder dat de gemeenteraad bij wet verantwoordelijk is voor de continuïteit van het openbaar onderwijs: ‘Voor het voortgezet onderwijs is die continuïteit nu in ernstige mate in het geding.’ De BHS fuseerde in augustus vorig jaar met OSG Singelland in Drachten om een breed aanbod voortgezet onderwijs in de regio overeind te houden. Singelland herinnert de raad eraan dat een duurzame verbetering van de huisvestingssituatie een voorwaarde voor de fusie was. ‘Verbetering van het onderwijs en de samenwerking met andere scholen binnen Singelland is nu echter niet mogelijk. Terwijl de BHS met man en macht werkt aan eigentijds onderwijs dat aantrekkelijk is voor de leerlingen. Die vernieuwing stagneert omdat de huisvesting achterblijft.’ 

De brief wijst de raadsleden ook op stagnatie voor de projecten voor het aanpakken van kansenongelijkheid, mede een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het College van Bestuur stelt dat alle partijen blijven hangen in het spreken over scenario’s. Bijvoorbeeld over het plan om De Skâns onder te brengen in een deel van de school. Een plan dat volgens het schoolbestuur zonder meer zou bijdragen aan de aantrekkingskracht en statuur van Gorredijk. De schoolleiding vreest minder aanmeldingen van leerlingen, maar denkt dat adequate huisvesting het tij nog kan keren. 

OSG Singelland is bereid om in een kansrijke school te investeren. ‘Maar dan moet nu ingegrepen worden op de huisvesting. OSG Singelland is niet bereid een school in stand te houden die kansloos is omdat niet aan fatsoenlijke huisvesting wordt voldaan’, zo staat in de brandbrief.

‘Geen regie’

“Onze leerlingen hebben recht op een eigentijds gebouw dat een inspirerende leeromgeving biedt”, stelt directeur Jolida Voetelink in een toelichting op de brief. “Onze medewerkers doen er alles aan om de school onderwijskundig een nieuwe smoel te geven. Maar het uitblijven van de vernieuwbouw werkt buitengewoon frustrerend. De besluiteloosheid op het gemeentehuis vind ik eigenlijk schandalig richting leerlingen, ouders en medewerkers. We doen onszelf daarmee ernstig tekort. Het wordt tijd dat de gemeente eindelijk eens de regie neemt.”

Het college van B en W van de gemeente Opsterland wacht juist op een concreet plan van de BHS. Wethouder Rob Jonkman: “We zijn met elkaar in gesprek. Maar het onderwijs is verzelfstandigd. Dus moet het schoolbestuur een plan indienen, dat wij toetsen aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Iedereen weet dat er iets moet gebeuren bij de BHS, maar er is nog geen plan ingediend.”

Meer SA!

Afbeelding
‘t Ambyld up-to-date na jaar lange verbouwing Algemeen 6 minuten geleden
Afbeelding
Zege UDIROS ondanks matig spel Sport 37 minuten geleden
Afbeelding
Durk de Haan zijn 25e ‘georganiseerde wanhoop’ Nieuws 3 uur geleden
Afbeelding
Kijk terug: schrijvers in de bieb Cultuur 22 uur geleden
Afbeelding
Weekendtip: Dries Bongaerts speelt in schaapskooi Cultuur gisteren
Afbeelding
LDODK nog volop in race voor play-offs veldtitel Sport 20 mei, 17:30
Afbeelding
Weekendtip: Kunstmanifestatie 7 Droom Duo’s Cultuur 20 mei, 12:37
Afbeelding
Weekendtip: Jan de Roas Sjongers 25 jaar (+1) Cultuur 20 mei, 11:41