Afbeelding

Provincie wijst wolvengebied aan

Nieuws

GORREDIJK De provincie Fryslân heeft een wolvengebied aangewezen waarbinnen houders van dieren subsidie kunnen aanvragen voor de aanschaf van materialen om schade door een wolf te voorkomen. Grofweg gaat het om het gebied tussen de A7, de A32 en de grens met Drenthe, het gebied waar volgens de provincie de kans op wolvenactiviteiten het grootst is.

De subsidieregeling gaat op 12 april in, Gedeputeerde Staten stellen hiervoor 200.000 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor de aanschaf van materiaal om schade aan landbouwdieren door de wolf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters. Dierhouders die sinds 14 december 2021 preventieve maatregelen hebben aangeschaft, kunnen onder voorwaarden met terugwerkende kracht ook een aanvraag indienen.


Bijschrift - Credit

Daarnaast is in de subsidieregeling een ‘calamiteitenregeling’ opgenomen. Hierdoor kan een grondeigenaar die te maken krijgt met veel schade en net naast het vastgestelde gebied ligt, ook tijdelijk gebruik maken van de subsidieregeling. Er moet dan sprake zijn van drie aanvallen binnen zeven dagen, in één of twee aan elkaar grenzende gemeentes. Daarbij moeten één of meerdere dieren gedood zijn en door BIJ12 beoordeeld als ‘dood door wolf niet uit te sluiten’. Een aanvraag moet binnen twee weken na de derde aanval binnen zijn.

De Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân wordt officieel omgevormd tot de Gebietskommisje Wolf (GW). Nu er een wolvengebied is aangewezen, gaat de commissie aan de slag met een schadepreventieplan voor dat gebied. In dat plan komen onder andere maatregelen te staan om schade door de wolf aan landbouwdieren zoals schapen te voorkomen.

Ook wordt er in Fryslân een wolvenconsulent aangewezen die samenwerkt met de GW. Een wolvenconsulent kan houders van landbouwdieren kosteloos op maat adviseren en biedt hulp bij het aanvragen van een subsidie. Dit moet dierhouders helpen de preventieve maatregelen eenvoudiger in te passen in het bedrijf.

In Fryslân is geen wolf gevestigd, maar de in Drenthe gevestigde wolf is ook in het zuidoosten van de provincie gezien.

Meer SA!

Afbeelding
Gevoelige keuze voor Sport Vereent Sport 7 uur geleden
Afbeelding
Partijen rond De Kompenije weer aan tafel Nieuws 8 uur geleden
Afbeelding
Debuut van The Spaltenbridge Band Cultuur 10 uur geleden
Afbeelding
Van Teyens Fundatie helpt Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Oproep: Hoe bespaart u energie? Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Huurwoningen versneld verduurzaamd Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Uitlaten in het donker Column 13 uur geleden
Afbeelding
Lezing: Wat deed Bommen Berend in Opsterland? Cultuur 30 nov, 19:27