Afbeelding
hoeksteen

Scholenfusie Luxwoude en Langezwaag

Nieuws
Openbare basisschool De Hoekstien in Luxwoude begint na de zomervakantie waarschijnlijk aan het laatste zelfstandige jaar. Scholenkoepel Comprix wil de scholen in Luxwoude en Langezwaag per 1 augustus 2022 laten fuseren.
Luxwoude is de kleinste openbare basisschool in Opsterland met op dit moment 39 leerlingen. Na de zomervakantie start de school waarschijnlijk met 35 leerlingen. De door Comprix gehanteerde ondergrens ligt op 36 leerlingen. Plannen voor het samengaan van de beide scholen zijn er al langer, maar komen in een stroomversnelling doordat De Wjukslach in Langezwaag in aanmerking komt voor nieuwbouw van de school.
“Dêr binne wy al langer mei dwaande”,  vertelt Jan Veenstra, directeur van Comprix. “Wy sykje nei in geskikte lokaasje en dan moatte wy ek rekken hâlde mei de ûntwikkelingen yn Lúkswâld.” Onlangs sprak Comprix met Plaatselijk Belang en de initiatiefnemers van het nieuwbouwplan De Jister. “Wy soene de nije skoalle dêr eins wol by oanslute litte wolle.” Nieuwbouw op de huidige locatie van de Wjukslach is ook mogelijk, maar dan is tijdelijke noodhuisvesting nodig. “Dat is djoer en eins sûnde fan it jild.” Volgens Veenstra is een nieuwe locatie ook goed voor het gevoel. “It is foar De Hoekstien in oar gefoel at se by De Wjukslach ynlûke of dat beide skoalle tegearre wat nijs bouwe.”
De medezeggenschapsraden van beide scholen moeten nog instemmen met de plannen van Comprix. De scholenkoepel heeft bij de gemeente Opsterland al wel een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een gefuseerde school.

Meer SA!

Afbeelding
Gevoelige keuze voor Sport Vereent Sport 7 uur geleden
Afbeelding
Partijen rond De Kompenije weer aan tafel Nieuws 8 uur geleden
Afbeelding
Debuut van The Spaltenbridge Band Cultuur 10 uur geleden
Afbeelding
Van Teyens Fundatie helpt Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Oproep: Hoe bespaart u energie? Nieuws 11 uur geleden
Afbeelding
Huurwoningen versneld verduurzaamd Nieuws 12 uur geleden
Afbeelding
Uitlaten in het donker Column 12 uur geleden
Afbeelding
Lezing: Wat deed Bommen Berend in Opsterland? Cultuur 30 nov, 19:27