Afbeelding
hoeksteen

Scholenfusie Luxwoude en Langezwaag

Nieuws
Openbare basisschool De Hoekstien in Luxwoude begint na de zomervakantie waarschijnlijk aan het laatste zelfstandige jaar. Scholenkoepel Comprix wil de scholen in Luxwoude en Langezwaag per 1 augustus 2022 laten fuseren.
Luxwoude is de kleinste openbare basisschool in Opsterland met op dit moment 39 leerlingen. Na de zomervakantie start de school waarschijnlijk met 35 leerlingen. De door Comprix gehanteerde ondergrens ligt op 36 leerlingen. Plannen voor het samengaan van de beide scholen zijn er al langer, maar komen in een stroomversnelling doordat De Wjukslach in Langezwaag in aanmerking komt voor nieuwbouw van de school.
“Dêr binne wy al langer mei dwaande”,  vertelt Jan Veenstra, directeur van Comprix. “Wy sykje nei in geskikte lokaasje en dan moatte wy ek rekken hâlde mei de ûntwikkelingen yn Lúkswâld.” Onlangs sprak Comprix met Plaatselijk Belang en de initiatiefnemers van het nieuwbouwplan De Jister. “Wy soene de nije skoalle dêr eins wol by oanslute litte wolle.” Nieuwbouw op de huidige locatie van de Wjukslach is ook mogelijk, maar dan is tijdelijke noodhuisvesting nodig. “Dat is djoer en eins sûnde fan it jild.” Volgens Veenstra is een nieuwe locatie ook goed voor het gevoel. “It is foar De Hoekstien in oar gefoel at se by De Wjukslach ynlûke of dat beide skoalle tegearre wat nijs bouwe.”
De medezeggenschapsraden van beide scholen moeten nog instemmen met de plannen van Comprix. De scholenkoepel heeft bij de gemeente Opsterland al wel een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een gefuseerde school.

Meer SA!

Afbeelding
MFA De Tynje kan nu echt los Nieuws 1 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe expositie bij Galerie Mildam: de natuur als inspiratiebron Cultuur 1 uur geleden
Afbeelding
Jubbega wacht nog op eerste punten Sport 14 uur geleden
Afbeelding
Sânman & Sikke in Witte Kerk Hemrik Cultuur 17 uur geleden
Afbeelding
Crossers ontmoeten crossers Sport 18 uur geleden
Afbeelding
Grootste Beatleshits in De Skâns Cultuur 21 uur geleden
Afbeelding
Noorden van Beetsterzwaag nu ook een AED Nieuws 22 uur geleden
Afbeelding
'We hebben weinig tegenwind gehad' Nieuws gisteren