Afbeelding

Luister naar het verhaal over de eendenkooien

Cultuur

GORREDIJK Gerard Mast, oud-inwoner van Gorredijk, verdiept zich al bijna vijftig jaar in eendenkooien; vanaf het moment dat hij als medewerker van Staatsbosbeheer medeverantwoordelijk was voor het onderhoud van een paar van deze kooien. Donderdag 14 november geeft hij hier een lezing over in De Skâns. 

In zijn vrije tijd dook hij verder de archieven in om een historisch overzicht te krijgen van de eendenkooien en wat daar allemaal mee samenhangt. Het leidde tot de omvangrijke publicatie ‘Eendenkooien in Fryslân 1450-2015’, uitgegeven door Noordboek (1.478 pagina’s; 99 euro). 

Ook het Sa!-gebied kende meerdere kooien, waarvan Mast de geschiedenis boven tafel haalde. In het boek worden eendenkooien beschreven in Beets, Boornbergum, Gersloot, Langezwaag, Luxwoude, Makkinga, Mildam, Nieuwehorne, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Olterterp, Oudehorne, Schurega, Terwispel en Ureterp.

De voormalige eendenkooi in Ureterp kwam Mast bijvoorbeeld op het spoor in de proclamatieboeken van de grietenij Opsterland, waarin in 1670 vier verkopingen staan vermeld waarbij de eendenkooi wordt genoemd. Mast denkt dat deze kooi ten noorden van de kerk heeft gelegen, in de omgeving van de Leidijk. De kooi is waarschijnlijk opgeruimd na de afgraving van het hoogveen toen het door ontwatering te droog werd. 

In Oudehorne, in de nabijheid van de Kiekenberg, zijn volgens Mast nog altijd restanten te vinden van een husse, een kleine eendenkooi. Het hussebos ligt op de rand van de hoge gronden en de lage graslanden, die vroeger in het winterseizoen geregeld onder water stonden als de Tjonger buiten zijn oevers trad. Rond de kooiplas staan hulsten die duiden op een kooibos. Vanuit de kom zijn contouren van twee droge sloten te vinden, ooit de vangpijpen. 

Gerard Mast gaat in op de geschiedenis van de eendenkooien als economische activiteit, maar hij staat ook stil bij de historie van enkele kooien in de Sa!-regio. 

Op donderdag 17 november (20.00 uur) geeft Gerard Mast in het kader van de Sa! Moanne fan it Erfskip een lezing over zijn onderzoek naar de eendenkooien. Hij zal ook stil staan bij enkele vroegere eendenkooien in het Sa!-gebied.  

Locatie: De Skâns in Gorredijk; Aanvang 20.00 uur; Entree: 5 euro

Meer SA!

Afbeelding
Verdiende zege de Sweach op VVT Sport 9 uur geleden
Afbeelding
Verrassende nederlaag koploper RWF Sport 11 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei Sigerswâld: het totaal Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Yn Petear mei.... Makelaars (video) Nieuws 18 uur geleden
Afbeelding
Kijk: de eerste NoSa! Nieuws 27 jan, 18:00
Afbeelding
'Makkinga gaat niet degraderen' Sport 27 jan, 16:00
Afbeelding
Wie daagt Johan Teake uit? Sport 27 jan, 13:01
Afbeelding
Andere leningen Column 27 jan, 09:21