Afbeelding

Programma Sa!-Moanne fan it Erfskip

Cultuur

GORREDIJK Geschiedenis leeft. Het is leuk en leerzaam om meer van de historie van je eigen omgeving te weten. Daarom organiseert Sa! dit jaar voor de tweede keer een Moanne fan it Erfskip; onze eigen invulling van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Een overzicht van het programma. 

8 nov | Film Historisch Gorredijk

Luit Beenen vertoont een aantal historische films over Gorredijk en directe omgeving. Hij put uit zijn eigen archief, dat in het verleden ook is aangevuld met filmmateriaal van amateurfilmer Klaas Idzinga. Op het programma staan films uit de jaren veertig en vijftig, maar ook een pinksterfilm uit 1925. Daarnaast zijn er historische beelden van de Tjerk Hiddes en de vroeger bekende Gordykster band The Snake Charmers.

Locatie: De Skâns in Gorredijk; Aanvang: 19.30 uur; Entree: 5 euro


12 novr | Online-lezing Schilderijencollectie familie Van Lynden 

In 2021 was het 125 jaar geleden dat baron Reinhard van Lynden overleed. De familie Van Lynden - bewoners van Lyndenstein - schonk in 1899 een omvangrijke kunstcollectie aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Deze collectie was vorig jaar onderwerp van een buitenexpositie in Beetsterzwaag. Jenny Reynaerts, conservator 19e-eeuwse kunst van het Rijksmuseum, verzorgde toen een lezing over de collectie en de achtergronden. 

Deze lezing is vanaf 12 november online te bekijken op sa24.nl.


15 nov | Lezing Hotze de Roos van de Kameleon

Welke jongen is er niet mee opgegroeid: de Kameleonboeken. Hotze de Roos, schrijver van de avonturen van de tweeling Hielke en Sietse, is geboren in Langezwaag. Zijn vader was ooit locoburgemeester in Opsterland. Als jongeman werkte De Roos ook bij de ontginningen in Allardsoog. In de lezing gaat Jan Stedehouder in op het leven en werk van De Roos en de invloed van deze omgeving op de inhoud van zijn boeken. Stedehouder was directeur en oprichter van Kameleondorp Terherne en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Kameleon en Stichting Hotze de Roos. 

Locatie: Dorpshuis ’t Paradyske in Langezwaag; Aanvang: 20.00 uur; Entree: 5 euro

17 nov | Lezing Friese Eendenkooien 1450-2015

 
Gerard Mast (oud-inwoner van Gorredijk) publiceerde vorig jaar een imposant tweedelig boek over eendenkooien in Friesland. Hij beschrijft de economische en sociale historie van de eendenkooien. Daarnaast geeft hij een overzicht van historische plekken van eendenkooien en wat daar in het landschap nog van te zien is. In de lezing bespreekt Mast de vormgeving van de kooien en welke eenden werden en worden gevangen. Ook staat hij stil bij de plekken waar de kooien lagen en liggen. Want waarom heet de weg tussen de A7 en Gorredijk de Koaibosk?

Locatie: De Skâns in Gorredijk; Aanvang: 20.00 uur; Entree: 5 euro

22 nov | Lezing De boekhouding van Alle Wytzes van der Sluis


De familie Van der Sluis uit Hemrik is een bekende vervenersfamilie die tot in Appelscha en Drenthe actief was. Reitze Jonkman (geboren in Weinterp) en zijn vrouw Pytsje van der Sluis beheren een deel van het familiearchief, waaronder twee Uitgaafboeken. In een van de boeken houdt Alle Wytzes van der Sluis nauwkeurig de uitgaven in de veenderij bij. Een zeldzaam inkijkje in de economische kant van de veenderij. Want wat hield een veenbaas nu over? Wat was het loon van de turfgraver en wat moest hij hiervoor doen? Jonkman vertelt hierover en vanzelfsprekend over de familie Van der Sluis. 

Locatie: Het Koetshuis in Hemrik (door de familie Van der Sluis gebouwd); Aanvang: 20.00 uur; Entree: 5 euro.

26 nov | Digitale rondleiding De pastorie van Schurega

Joke Schipper en Gerrie Eikelboom wonen in de oude pastorie van Schurega (Jubbega). In 2020 bestond het karakteristieke gebouw 100 jaar. Zij wilden toen een open huis geven, maar dat kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Toch willen ze hun bijzondere huis graag eens laten zien. 

Dat kan nu via een digitale rondleiding op sa24.nl.

2 dec | Lezing 1672: Bommen Berend in Opsterland

Dit jaar wordt landelijk stilgestaan bij het rampjaar 1672, toen Nederland onder druk stond van meerdere buitenlandse vijanden. Hieronder ook Bommen Berend, de bisschop van Münster, die met zijn legers de noordelijke provincies binnenviel. Hij drong daarbij ook door tot in Opsterland en de Stellingwerven. De dreiging van Bommen Berend leidde onder andere tot de aanleg van enkele schansen in deze regio, waaronder die in Gorredijk. Freja van der Zee, historicus en eigenaar van het Geschiedenisburo in De Knipe, schetst een beeld van het rampjaar 1672 in onze regio. 

Locatie: De Wier in Ureterp; Aanvang: 20.00 uur; Entree: 5 euro.

3 dec | Digitale rondleiding 201 jaar Huize Lyndenstein

In 2021 was het tweehonderd jaar geleden dat Huize Lyndenstein in Beetsterzwaag werd gebouwd. Nog altijd een bijzonder opvallend onderdeel van het centrum van het dorp. Een gebouw met een bijzondere geschiedenis. Sijanda Jelsma weet veel van Lyndenstein. 

In een digitale rondleiding op sa24.nl komen de kijkers op plekjes die anders voor het publiek gesloten zijn. 

7 dec | Lezing De veemarkten en de veehandel

Arjen Dijkstra is een van de auteurs van het dit jaar verschenen boek ‘Geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Friesland.’ In de lezing gaat hij in op de ontwikkelingen en de functie van de veemarkten. Naast de weekmarkten heeft hij ook aandacht voor de geschiedenis van de jaarmarkten, zoals die in Gorredijk en Beetsterzwaag. Tine Bijstra uit Hoornsterzwaag vertelt in het tweede deel van het programma over haar vader Jan Jelles de Vries (1916-2010), een in deze regio bekende veehandelaar (Jan Bleatekop), die zijn levensverhaal op papier zette.

Locatie: De Skâns in Gorredijk; Aanvang: 20.00 uur; Entree: 5 euro.

Meer SA!

Afbeelding
NoSa!: Melissa van der Voort over de combi klassiek en hafabra NoSa 4 uur geleden
Afbeelding
Avond-4-daagse in Bakkeveen Sport 6 uur geleden
Afbeelding
Sieraden van Janny Klein bij Galerie Mildam Cultuur 14 uur geleden
Afbeelding
Wat neem ik mee op vakantie? Ondernemen 23 uur geleden
Afbeelding
THOR gehavend de nacompetitie in Sport 2 jun., 16:00
Afbeelding
Kijk nu: de nieuwe NoSa! (video) NoSa 2 jun., 15:47
Afbeelding
Deel je selfie met Jochem met Sa! Cultuur 2 jun., 15:20
Afbeelding
Echo's en Sporen van een Lesbisch Archief Cultuur 2 jun., 15:19