Henk Postma en Ida Visser repeteren voor een van de eenakters.
Henk Postma en Ida Visser repeteren voor een van de eenakters. Foto: Sietse de Boer

‘Smûk’ Oerterper iepenloft in de Buorrefinne

Cultuur

URETERP Een iepenloftspul kan groots worden opgezet. Met veel mensen op het podium, met dieren en voertuigen. In Ureterp kiezen ze voor het ‘smûke’. Met drie korte eenakters op drie locaties. Met in totaal slechts zeven spelers. En ‘de leafde’ als rode draad.

De leden van toneelvereniging Op Nij Foriene spelen meestal in de winterperiode een productie in eigen dorp, zoals zoveel toneelverenigingen dat doen. Als toneelliefhebbers bezoeken ze ‘s zomers echter ook regelmatig een iepenloftspul. “Wy hienen it der wol gauris oer, dat we dit yn Oerterp eins ek ris dwaan moasten”, vertelt Berend Posthumus. 

Dat idee bleef sluimeren tot corona toesloeg. Twee jaar achtereen kon de jaarlijkse ‘binnenproductie’ niet doorgaan. Spelers en bestuur vielen na de tweede keer eigenlijk in een diep gat, stelt Posthumus. “En doe seine wy dat it dan no ek mar ris wêze moast mei dat idee oer in iepenloftspul.”

Een commissie van zes leden ging aan de slag. “Wy ha dit ek noch nea earder by it ein hân.” Belangrijkste vraag natuurlijk: wat gaan we spelen? Al snel ontstond het idee verder te borduren op een initiatief dat eerder in Nieuwehorne was te zien. Op drie plaatsen werden in een soort hooiberg drie eenakters opgevoerd. Het contact met de schrijvers Evert en Yme de Jong was snel gelegd. 


Onder het genot van een natje en een droogje werden ze het snel eens. “Dit moast wêze. Doe wiene wy al in hiel ein op streek. In lokaasje wie ek al gau fûn.” Ureterp beschikt namelijk over een dorpspark, de Buorrefinne. Onderdeel van dit park is een evenemententerrein, waar ook het dorpsfeest wordt gehouden. “Dêr sitte dus ek de foarsjenningen lykas elektrysk al. Dat skeelt.” 

Het resultaat is komend weekend te zien. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni zijn er twee voorstellingen. Het publiek wordt verdeeld in vier groepen van maximaal zestig personen. Op drie plekken in het park wordt een eenakter opgevoerd. De vierde groep zit in de horecatent, waar Adri de Boer voor vermaak zorgt. 

De groepen beschikken allemaal over een gastheer of -vrouw die ze meeneemt langs de speelplekken. “Minsken van Peije begeliede de groepen mei muzyk op de trekzak. It wurdt sa in moai barren.”

De drie eenakters vragen niet om een groot decor. Op Nij For- iene zoekt het in het kleine, het knusse. De drie regisseurs hebben hun eigen eenakter, waarvoor ook los van elkaar is gerepeteerd. “Se sjogge elkoars stikken pas by de generale rippetysje. Dat is ek best spannend.”

De liefde is het centrale onderwerp van de eenakters. “Dat kin hiel breed wêze. De leafde foar elkoar, mar ek hertstocht foar it wurk of de taal.” De eenakter ‘Lintsje’ is gebaseerd op een boek van Hylkje Goïnga en gaat over een schoolschoonmaakster die een wethouder en een ambtenaar op bezoek krijgt. 

‘Leafde tusken man en frou’ vertelt het verhaal van Jelmer wiens werkgever failliet is gegaan. Na 35 jaar komt hij thuis te zitten waar zijn vrouw normaal het roer in handen heeft. ‘Leafde foar de taal’ gaat over een confrontatie met een Frieszinnige chef die samenwerkt met een secretaresse die geen Fries durft te spreken uit angst om uitgelachen te worden.

Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar in De Wier en via theaterleafde.nl.


I

Meer SA!

Afbeelding
Gorredijk de kluts kwijt: derde verlies op rij Sport 12 uur geleden
Jubbega miste tegen Blauw Wit '34 veel kansen.
Beter Jubbega staat met lege handen Sport 13 apr, 21:50
Afbeelding
Wat is dat nou boven Gorredijk? Nieuws 13 apr, 11:51
Martel Tromp: ‘We moeten er zondag tegen Wilper Boys vanaf de aftrap staan. Als we achter komen wordt het lastig de wedstrijd nog om te buigen.”
Bakkeveen gaat voor laatste strohalm Sport 12 apr, 16:15
Meester Marinus vertelt het verhaal van Gerke Numan.
Leerlingen De Treffer staan stil bij oorlog, bevrijding en vrede Algemeen 12 apr, 16:12
Afbeelding
De Vrieswijck fase 2 Column 12 apr, 12:45
Afbeelding
Tennisverening Gorredijk 75 jaar Sport 12 apr, 12:23
Het Fries Symfonie Orkest onder leiding van Gerhart Drijvers.
Weekendtip: Gekooide Vogels door het Fries Symfonie Orkest Cultuur 12 apr, 10:34