Het Nei Simmer Festival tijdens Expansie 2017.
Het Nei Simmer Festival tijdens Expansie 2017. Foto: archief Sietse de Boer

Expansie 2022: ‘Oars mar net minder gesellich’

Cultuur

Eens in de vijf jaar staat Jubbega en omgeving helemaal in het teken van het grote Expansiefeest. Zo ook in 2022. Maar het wordt allemaal wel wat anders dan anders. Zo wordt het feest dit keer gehouden in De Kompenije. “Mar de fersierde buurten bliuwe, dat is ien fan de tradysjes.”

“In grutte feesttinte fan stien.” Zo omschrijft voorzitter Edwin Stoelwinder de plek waar de Expansie van dit jaar van 8 tot en met 11 september wordt georganiseerd. De organisatie koos voor de editie van dit jaar mfg De Kompenije als feestlocatie. Dus geen grote feesttent met bijbehorend terrein. “Mar de minsken sille De Kompenije fan binnen net werkenne. Wy meitsje der wol wat spesjaals fan. En wy sille der ek foar soargje dat it lûd fan de muzyk goed is.” 

De keuze voor De Kompenije kent meerdere redenen. Het dorpscentrum heeft het financieel moeilijk en kan volgens Stoelwinder wel een steuntje in de rug gebruiken; de Kompenije verzorgt ook de horeca. Maar het is ook een kwestie van risicobeheersing. De laatste editie van de Expansie in 2017 dreunde nog lang na. “De reserves binne hielendal oprekke.” Bovendien houden de organisatoren de hele gang van zaken rond corona in het achterhoofd. Veel investeren in de locatie, terwijl je weet dat er ook zo een lockdown kan zijn, dat brengt risico’s met zich mee. “Dat kinne wy no better opfange.”

Buurtversiering

De omgeving van De Kompenije zal wel de uitstraling van een feestterrein krijgen. En de organisatie hoopt dat de buurten ook nu weer de traditie van de straatversiering oppakken. 

“Dat heart bij de Expansie”, vindt medebestuurslid Marja Bruinsma. “Net allinnich moat it doarp der eins feestlik útsjen, mar it is ek goed foar de buerten sels. It bringt minsken by elkoar. En der binne de lêste jierren best folle nije minsken yn it doarp kaam.” Edwin weet uit contacten al wel dat sommige buurten wat tegen de versiering aanhikken. “Sommige buurten ha ek te meitsjen mei fergrizing. Wy begripe dat it in útdaging is. Mar in Expansie sûnder buertfersiering is gjin Expansie. En de ûnderfining is ek dat at de buerten ien kear dwaande binne, se it ek geweldich fine.” De organisatie wil buurten helpen met advies.

Het programma van Expansie 2022 wordt binnenkort bekendgemaakt. Muziek moet bijdragen aan de gezellige avonden, met daarbij nadrukkelijke bijdragen van bands uit de regio. 

De ervaringen met grote, landelijk bekende namen waren vijf jaar geleden niet altijd goed. “Der stie somtiden foar in kaptaal op it poadium, mar de djoerste bands soargje net altyd foar de gesellichste jûnen. Dat ha wy wol ûntholden. Wy dogge miskien wol in stapke werom yn nammen, mar net yn gesellichheid.”

Dagprogramma

Overdag zijn er meerdere activiteiten die door individuele groepen of verenigingen onder de paraplu van de Expansie worden georganiseerd. “Oan it deiprogramma wurdt hurd wurke.” Zodra het avondprogramma bekend is, start ook de kaartverkoop. 

Meer SA!

Afbeelding
LDODK plaatst zich voor play-offs Sport 53 minuten geleden
Afbeelding
‘t Ambyld up-to-date na jaar verbouwing Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Zege UDIROS ondanks matig spel Sport 1 uur geleden
Afbeelding
Durk de Haan zijn 25e ‘georganiseerde wanhoop’ Nieuws 4 uur geleden
Afbeelding
Kijk terug: schrijvers in de bieb Cultuur gisteren
Afbeelding
Weekendtip: Dries Bongaerts speelt in schaapskooi Cultuur gisteren
Afbeelding
LDODK nog volop in race voor play-offs veldtitel Sport 20 mei, 17:30
Afbeelding
Weekendtip: Kunstmanifestatie 7 Droom Duo’s Cultuur 20 mei, 12:37