Juf Lela Talman en echtgenoot Jan Douwe werden feestelijk onthaald bij De Arke in Nij Beets.
Juf Lela Talman en echtgenoot Jan Douwe werden feestelijk onthaald bij De Arke in Nij Beets. Sietse de Boer

Lela Talman 40 jaar in onderwijs

Algemeen

NIJ BEETS Geen ontsnappen mogelijk voor juf Lela Talman (63), of toch wel? Woensdag vierde ze op kbs De Arke haar veertigjarig onderwijsjubileum maar daar moest ze wel iets voor doen. Elke klas bleek een escaperoom, pas als de juf de letters vond of verdiende, mocht ze door naar de volgende.

Lela Talman begon haar onderwijscarrière bij de Friese onderwijsbegeleidingsdienst GCO waar ze dertien jaar werkte. Toen kwam een vacature voor De Arke. “Ik wie krekt swanger en hiel blied mei dy kâns.” Lela volgde de Pedagogische Academie in Sneek en kwam in Nij Beets voor de kleuterklas. “Gewoan lekker kreatyf oan de gong en ik hie in hiele goeie kollega dy’t my holpen hat as kleuterjuf.”

Niet meer voor de klas

Al 27 jaar werkt Lela op De Arke, sinds dit schooljaar staat ze echter niet meer voor de klas maar is Intern Begeleider (IB-er). “Fanôf it begjin ha ik neist lesjaan de learlingen ûndersteund, earst as remedial teacher, letter waard dat IB-er.” Waar ze voorheen één op één met leerlingen aan de slag was, bestaat haar werk nu voornamelijk uit leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken. “En ik praat mei de kollega’s en âlders as se fragen ha oer in learling of as der problemen binne.”

Die veertig jaar gingen snel voorbij, vindt de jubilaris. “It giet eins fansels ast plesier hast yn dyn wurk en ast leuke kollega’s hast.” Ook geniet Lela enorm van de samenwerking met de naastgelegen school De Jasker.

Verrassing

Genieten is het deze ochtend ook in de klassen waar de juf soms moeilijke opdrachten krijgt. In groep 7/8 heeft ze het lastig, onrustig wachten haar collega’s op de gang. Voor tien uur moet de juf klaar zijn want dan wacht haar verrassing. Die verrassing moet ze winnen door letters te verzamelen. Het is trouwens opletten geblazen dat ze die verrassing niet ziet. Directeur Willem Jongsma: “Dêrom bin we oan dizze kant fan de skoalle begûn want hjir komt dy ferrassing aanst binnen.” Dus elke keer als Lela een klas uitkomt, staan vrijwilligers paraat om zicht op die kant van de gang af te schermen.

Groep 5/6 heeft twee spelletjes bedacht. Twee jongens spelen galgje met de juf, de klas grinnikt als het eerste streepje van de galg op het bord gezet wordt. Daarna gaat het snel, de letter ‘p’ is verdiend. Nu nog het tableau vivant: de kinderen staan als slinger door de klas, welke letter is dat? “As juf op de kruk giet stean, dan kin se it sjen”, tipt de klassenleerkracht. “De sssss”, roept Lela. En dan hurry up naar de volgende klas.

Escape

De escape- letterzoektocht eindigt in de kleuterklas. “Juf Lela, herken je dezen nog?” Twee lepels worden omhooggestoken, het zijn de lepels waarmee ze altijd lijm in de potjes scheppen. Maar nu mogen Lela en haar echtgenoot Jan Douwe de lepels in de zandtafel steken op zoek naar de laatste twee letters.

Dan volgt puzzelen om het goede woord te vinden: surprise. In optocht wordt de juf naar die verrassing gebracht. In een lokaal aan de andere kant van de school wachten haar twee kinderen, twee vriendinnen en oud-collega’s. “Och heden”, roept Lela uit. “Oh wat leuk!”

Meer SA!

Afbeelding
Een week (terug) naar Kyiv Nieuws 6 uur geleden
Afbeelding
De Opdracht wint ANWB Verkeersplein Nieuws 10 uur geleden
Afbeelding
Herfst in de zomer Column 12 uur geleden
Afbeelding
Johannes Veenema wol wat delsette mei De Gordyk Sport 12 uur geleden
Afbeelding
Opsterland start met PeuterPlus Nieuws 13 uur geleden
Afbeelding
'Ik woe altyd al ûndernimmer wurde' Ondernemen 16 uur geleden
Afbeelding
Maatregelen rond Koningsdiep gericht op sponswerking Nieuws 17 uur geleden
Afbeelding
Bezwaar kleine windmolen ongegrond Nieuws 3 okt., 15:56