Ooievaars bij de Gerdyksterwei.
Ooievaars bij de Gerdyksterwei. Foto: Sietse de Boer

Aantal ooievaars rond Beetsterzwaag stabiliseert

Algemeen

BEETSTERZWAAG Het voorjaar dient zich aan. Niet alleen bloeien de sneeuwklokjes en de krokussen, ook de ooievaars nemen hun plek weer in. Alhoewel het maar de vraag is of de ooievaars in de omgeving van Beetsterzwaag ook daadwerkelijk in de winter allemaal een warmer oord hebben opgezocht. Haye Folkertsma van It Eibertshiem vertelde de leden van natuurvereniging Geaflecht onlangs dat hij schat dat circa twintig procent van de hele Nederlandse populatie in eigen land overwintert. De ooievaarsdeskundige verwacht dit jaar in Beetsterzwaag en omgeving 50 tot 55 broedparen. “Dat oantal stabilisearret al in pear jier. De groei is der wol út.”  

Beetsterzwaag neemt daarmee bijna een derde van de hele Friese populatie voor haar rekening. Van de circa 1.250 broedparen in Nederland, nestelen er 160 in Friesland. Folkertsma volgt de ooievaars al circa 45 jaar. Nadat in 1972 voor het laatst in Friesland een ooievaar nestelde, in Luxwoude, bleef het lang stil. In 1980 startten in Eernewoude voorzichtige pogingen om de ooievaars weer terug te laten keren. Pas in 1997 arriveerden de eerste ooievaars in Beetsterzwaag. “Op it nêst tsjinoer Harinxma State. Dêr hie yn ‘47 foar it lêst in earrebarre sitten.” Daarna werden het er langzamerhand meer. Folkertsma volgt de nesten in Beetsterzwaag en omgeving op de voet. Hij denkt dat er jaarlijks 25 tot 100 jongen worden grootgebracht. 

Folkertsma stelde bij Geaflecht ook de vraag of er te veel ooievaars zijn, zoals bijvoorbeeld wel door boeren wordt gesteld. “Yn Nederlân binne der krekt likefolle earrebarren as purperreigers. Mar dêr hearre je noait ien oer. It komt ek omdat de earrebarren harrensels altyd goed sjen litte.” Ook verhalen dat ooievaars veel jonge weidevogels opvreten, gelooft hij niet. “Ik sjoch der nea foto’s fan dy’t dat bewize kinne. Ik hear dizze ferhalen al sa lang. It tal greidefûgels rûn al werom doe’t de earrebarren hielendal fuort wiene. In earrebarre jaget boppedat ek net. En wurdt der al ris in pyk snipt, dan is it gerommel yn de marzje.”

Meer SA!

Afbeelding
MFA De Tynje kan nu echt los Nieuws 1 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe expositie bij Galerie Mildam: de natuur als inspiratiebron Cultuur 2 uur geleden
Afbeelding
Jubbega wacht nog op eerste punten Sport 14 uur geleden
Afbeelding
Sânman & Sikke in Witte Kerk Hemrik Cultuur 17 uur geleden
Afbeelding
Crossers ontmoeten crossers Sport 18 uur geleden
Afbeelding
Grootste Beatleshits in De Skâns Cultuur 21 uur geleden
Afbeelding
Noorden van Beetsterzwaag nu ook een AED Nieuws 22 uur geleden
Afbeelding
'We hebben weinig tegenwind gehad' Nieuws gisteren